Pallavi Joshi’s - Performance

 1. Aundh Sangeet Mahotsava
 2. Shivanand Swami Sangeet Pratishthan, Dombivli
 3. Kalyan Gayan Samaj
 4. Bharat Gayan Samaj, Pune
 5. Lalit Kala Kendra, Mumbai
 6. Maharashtra Seva Sangh, Mulund
 7. Dadar Matunga Cultural Centre, Mumbai
 8. Govt of India sponsored - Sadhana Mahotsava, Bhopal & Jalgaon
 9. NCPA, Mumbai, Pune & Maharashtra
 10. Sawai Gandharva Vishwastha Sanstha, Kundgol (Karnataka)
 11. Shree Kashi Sangeet Samaj, Varanasi
 12. Bharat Gayan Samaj Pune.
 13. Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai.
 14. Karnataka Sangh, Mumbai.
 15. Deval Club, Kolhapur
 16. Swarbhaskar Ratnagiri
 17. Samvadini Foundation Swar yatra Mumbai
 18. Vithoba Devasthan Temple Cochi (Kerala)
 19. Kalyan Gayan Samaj